POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Witamy na stronie internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek. Znajdziecie tu Państwo wiele informacji dotyczących naszej działalności wydawniczej oraz książek, które redagujemy. Możecie również zakupić interesujące publikacje.

Zapraszamy!

Czwartek, 29 stycznia 2015 @ 15:02 redakcja

W związku z rezygnacją prof. Romana Bäckera z funkcji redaktora naczelnego kwartalnika Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 29 stycznia br. odbyło się spotkanie Redakcji pisma z wydawcą. Miło nam poinformować, że nowym redaktorem naczelnym kwartalnika został jego długoletni sekretarz dr hab. Bartłomiej Michalak. Prof. Roman Bäcker będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Na stanowiska zastępcy redaktora naczelnego zostały powołane: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz dr hab. Danuta Plecka, prof. UMK. Nowym sekretarzem będzie dr Katarzyna Kącka. Ze strony naszej oficyny opiekę nad pismem będzie sprawować Justyna Brylewska, redaktor naczelna Wydawnictwa Adam Marszałek. Na zebraniu zostały także omówione plany dotyczące dalszego rozwoju czasopisma, zwłaszcza jego umiędzynarodowienia.
Przypomnijmy, że Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne jest bardzo prężnie działającym periodykiem politologicznymi. W ciągu roku ukazują się cztery numery: trzy po polsku, jeden po angielsku. Za publikację w kwartalniku autor otrzymuje 8 punktów.

Środa, 28 stycznia 2015 @ 15:08 redakcja

Dziś Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedził JE biskup dr hab. Marcin Hintz. W trakcie rozmowy z kierującymi naszą oficyną prezes prof. dr hab. Joanną Marszałek-Kawą oraz dyrektor Iwoną Nadolską-Bartosiak przedyskutowano możliwości współpracy w szeroko rozumianej sferze wydawniczej. Szczególne zainteresowanie Księdza Biskupa wzbudziły ukazujące się nakładem naszego Wydawnictwa takie czasopisma, jak: „Kultura i Edukacja”, „Colloquia Communia” i „Keryks”. Prezes Joanna Marszałek-Kawa pogratulowała biskupowi Marcinowi Hintzowi wpisania kierowanego przez niego „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” na listę ERIH Plus. Drugim punktem dyskusji było omówienie projektu stworzenia nowej serii wydawniczej poświęconej historii i współczesności protestantyzmu.

Poniedziałek, 26 stycznia 2015 @ 14:22 redakcja

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Eksportu TINES CAPITAL GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W rozmowie, w której w pewnych fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir Nowicki, omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Znający doskonale państwa azjatyckie Mieczysław Łapanowski, który spędził wiele lat na placówkach dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in. funkcję zastępcy ambasadora RP w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i znaczenie Kongresu dla polskich uczonych i ludzi biznesu.
 

Piątek, 23 stycznia 2015 @ 13:17 redakcja

Dużą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się kierunki studiów związanych z bezpieczeństwem. W skali kraju prowadzone są one w blisko 100 uczelniach. Jednak do tej pory studenci nie mogli korzystać z jednego podręcznika. Lukę tę postanowili wypełnić znakomici specjaliści związani z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, profesorowie: Andrzej Dawidczyk, Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski oraz nieobecny na fotografii Rafał Bolesław Kuc z Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, którzy złożyli Wydawnictwu Adam Marszałek propozycję edycji takiego podręcznika.

Środa, 21 stycznia 2015 @ 15:15 redakcja

Z nowymi propozycjami przybył do Wydawnictwa wybitny uczony prof. Andrzej Chodubski. Z redaktor naczelną Justyną Brylewską omówił warunki publikacji swojej najnowszej książki poświęconej historii i współczesności Azerbejdżanu. Zarekomendował również wydanie pracy dr. Mariana Tadeusza Mencla, zatytułowanej Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego.

 

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 77