POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 3 lutego 2017 @ 14:42 Redakcja

Wydawnictwo Adam Marszałek zdecydowało się nominować trzy książki do tegorocznej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Szczególne uznanie wśród Recenzentów, naszej Redakcji i Czytelników zdobyły książki: Marcina Kuli „PZPR jako reżyser życia teatralnego w latach sześćdziesiątych”, „Józef Piłsudski. Człowiek–Żołnierz–Polityk” pod redakcją Zbigniewa Girzyńskiego i Jarosława Kłaczkowa oraz „44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce” w opracowaniu Anety Kolańczyk. [więcej]

Wtorek, 31 stycznia 2017 @ 15:31 Redakcja

Pod koniec stycznia br. w CKK Jordanki odbył się jubileuszowy X Bal Sportowca 2017. Był on połączony z ogłoszeniem wyników XV Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2016 Roku. Jego organizatorem był prezydent miasta Michał Zaleski, a faktycznym wykonawcą – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia Mariola Soczyńska, która doskonale wywiązała się ze swojej roli. Najpopularniejszym sportowcem Torunia czytelnicy „Nowości” wybrali kapitana koszykarzy Twardych Pierników Łukasza Wiśniewskiego. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Plebiscytu żużlowiec Paweł Przedpełski. Nagrody zawodnikom i trenerom wręczyli: prezydent Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski, wiceprezes Express Media Tomasz Wojciekiewicz oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński. [więcej]

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 @ 12:50 Redakcja

Bardzo merytoryczny przebieg miało spotkanie prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka i prof. Tadeusza Bodio z Jego Ekscelencją Altayem Abibullayevem, ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce. Dotyczyło ono możliwości poszerzenia współpracy wydawniczej firm skupionych w MPG oraz udziału JE Altaya Abibullayeva, a także uczonych kazachskich w zaplanowanym na 17–19 maja 2017 r. IV Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador zadeklarował gotowość do wspierania podobnej współpracy i zaproponował jednocześnie udział MPG w nowym projekcie, zmierzającym do odnalezienia, zinwentaryzowania oraz opublikowania listy grobów żołnierzy kazachskich, których mogiły znajdują się na terenie Polski.

Piątek, 27 stycznia 2017 @ 10:32 Redakcja

Z krótką roboczą wizytą bawił w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitny ukraiński uczony prof. Vasyl Marchuk, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. Celem jego wizyty było omówienie zasad współpracy wydawniczej pomiędzy obiema instytucjami. W trakcie spotkania prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył Panu Profesorowi nominację na członka Rady Naukowej czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”. Prof. Marchukowi towarzyszył znany biznesmen, a w przeszłości dyplomata Mieczysław Łapanowski. [więcej]

Czwartek, 26 stycznia 2017 @ 13:43 Redakcja

TRANSFORMATYWNE ASPEKTY EDUKACJI

Zapowiedź
KLAUDIA WĘC, ANDRZEJ WIERCIŃSKI


Ks
iążka jest związana z wysiłkiem pozyskania szerokiej perspektywy interpretacyjnej dwóch niezwykle ważnych problemów pedagogicznych wyznaczanych przez kategorie rozwoju oraz ryzyka. Inicjatorami projektu badawczego jest Klaudia Węc (pedagog, psychoanalityk) oraz Andrzej Wierciński (filozof - President of the International Institute for Hermeneutic). Celem książki jest rozpopularyzowanie dyskursu, który przeniesie pedagogów w obszar hermeneutycznych rozważań o wychowaniu, a także pozwoli spojrzeć na edukację z perspektywy pedagogiki krytycznej sprzeciwiającej się rytualizacji pozorów prowadzących do niszczenia potencjału rozwojowego człowieka. Ryzyko użyte jest tu jako swoista metafora, która ukazywać ma między innymi paradoksy wynikające z podejmowanych prób wykluczania zagrożenia z doświadczenia dziecka dla jego potencjalnej ochrony. Autorzy zaprosili do projektu pedagogów z różnych ośrodków naukowych zarówno z Europy jak i krajów otwierających niezasymilowany w naszym obszarze kulturowym horyzont interpretacyjny. W projekcie wzięli dział: Bert Biesta z Wielkiej Brytanii, Elie Holzer z Izraela, Christo Lombaard z RPA, José Manuel Touriñán López z Hiszpanii. Znaczną reprezentację stanowią również badacze polscy z najważniejszych naukowych ośrodków uniwersyteckich między innymi: Krzysztof, Maliszewski, Tomasz Olchanowski, Piotr Petrykowski, Bogdan Śliwerski. Tematyka tekstów wpisuje się szeroko w rozumienie edukacji jako transformacji wyznaczającej gotowość na ryzyko przemiany własnego życia a także podejmuje kwestię rozumienia podmiotu jako bytu opierającego się trywializacji systemowych klasyfikacji i uproszczeń.

 

Kategoria: Pedagogika

ISBN: 978-83-8019-620-9
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Format: 160x225 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 18


Wtorek, 24 stycznia 2017 @ 15:55 Redakcja

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego zwołane przez kierownik naukową IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. dr hab. Joannę Marszałek-Kawę. Omówiono na nim harmonogram promocji wydarzenia oraz stan przygotowań imprez towarzyszących. W rozmowie uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): Ahmet Burak, dr Patryk Wawrzyński, prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, Karolina Targus, Daria Ostrowska, dr Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Amrozy i Natalia Gburzyńska.

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 @ 13:50 Redakcja

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek spotkali się Zbigniew Grochowski – autor znakomitej serii ujmowania historii miast w testach, Jacek Gajewski – wiceprezes Klubu Sportowego Get Well Toruń, Kuba Michalski – specjalista ds. marketingu KS Toruń, Andrzej Kowalski – twórca strony internetowej www.speedway.hg.pl oraz Szymon Gumienik – redaktor Wydawnictwa. Głównym tematem rozmów była przygotowywana przez Zbigniewa Grochowskiego książka o historii toruńskiego speedwaya. Omówiono zarówno jej warstwę merytoryczną, treściową, jak i graficzną oraz konstrukcyjną. Ustalono także harmonogram prac, których zakończenie planowane jest na połowę 2017 roku.

Piątek, 20 stycznia 2017 @ 12:03 Redakcja

Wraz z nowym rokiem w wielu czasopismach publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek rozpoczęło się kompletowanie składów nowych rad naukowych i zespołów redakcyjnych. Wśród nich jest „Kultura i Edukacja” – prestiżowy kwartalnik o ponad 20-letniej historii. 19 stycznia br. prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył powołanie na stanowisko redaktora naczelnego tego czasopisma wybitnemu uczonemu prof. Mirosławowi Sobeckiemu, dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, członkowi Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Świadkami tej uroczystej chwili byli Arleta Hrehorowicz i Paweł Jaroniak, sekretarze kwartalnika. [więcej]

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 @ 11:10 Redakcja

W czasie spotkania poświęconego biznesowym panelom IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, w którym uczestniczyli: kierownik naukowy wydarzenia prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, odpowiedzialny za ofertę dla przedsiębiorców dr Patryk Wawrzyński i dr hab. Piotr Zariczny z Zespołu Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ustalono jego kolejne szczegóły. Organizatorzy będą kontynuować starania o wzbogacenie oferty najważniejszego w Europie Środkowej spotkania badaczy problematyki azjatyckiej, aby zwiększyć liczbę uczestniczących w nim przedsiębiorców, inwestorów i menadżerów.

Czwartek, 12 stycznia 2017 @ 15:13 Redakcja

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka „Ania Wood i zagadka prezentu urodzinowego” – czwarta z serii przygód młodej detektyw autorstwa Zuzanny Kawy, uczennicy Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu oraz laureatki IX, XI i XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Tym razem Ania nie tylko zmierzy się z Gangiem Kolekcjonerów i podstępnym fałszerzem dzieł sztuki, ale też pozna siłę koleżeńskiej zazdrości i przyjaźni. Książkę wydano jednocześnie w dwóch wersjach językowych. Wydanie angielskie („Annie Wood and the Mystery of the Birthday Gift”) szczególnie polecamy małym poliglotom.

Strona: 1, ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 z 79