POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Wtorek, 12 grudnia 2017 @ 08:36 Redakcja

W roli listonosza wystąpił płk prof. dr hab. Bogdan Szulc, który przekazał prezesowi Adamowi Marszałkowi bluzę z napisem XLIBRI zaprojektowaną przez Oskara Zimowskiego, studenta psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej łączącego naukę z pływaniem na Uniwersytecie Georgia Tech w Atlancie.

 

 

 

Piątek, 8 grudnia 2017 @ 12:38 Redakcja

O dotychczasowej i przyszłej współpracy z prezesem Adamem Marszałkiem rozmawiali goszczący w Wydawnictwie wybitni oficerowie i uczeni: płk prof. dr hab. Bogdan Szulc, adm. prof. dr hab. Antoni Komorowski oraz płk prof. dr hab. Maciej Szczurowski. Panowie zadeklarowali swój aktywny udział w przewidzianym na maj V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.

Środa, 6 grudnia 2017 @ 13:19 Redakcja

Z każdą kolejną edycją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego poszerza się jego zakres problemowy i geograficzny. Ostatnio znana badaczka dr Magdalena Lewicka wystąpiła z propozycją o dodanie do programu Kongresu tematyki bliskowschodniej, a przede wszystkim arabskiej. W rozmowie z dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek Iwoną Nadolską-Bartosiak i sekretarz Kongresu Karoliną Targus zadeklarowała ona ścisłą współpracę z organizatorami wydarzenia.

Wtorek, 5 grudnia 2017 @ 14:53 Redakcja

O projekcie nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego z redaktorem naczelnym Time Marszałek Group dr. Danielem Kawą rozmawiali profesorowie Wojciech Polak i Arkadiusz Czwołek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za szczególnie niepokojące uznali oni koncepcje dotyczące nowych zasad punktacji czasopism naukowych oraz propozycje ich podziału na dwie grupy.

 

 

Piątek, 1 grudnia 2017 @ 10:45 Redakcja

Podczas wizyty w siedzibie Wydawnictwa prezes KS Get Well Toruń Ilona Termińska rozmawiała z dr. Adamem Marszałkiem o nowym sezonie żużlowym. Pani Prezes podziękowała za dotychczasowe wsparcie udzielone przez naszą oficynę toruńskim żużlowcom i otrzymała zapewnienie, że także w nadchodzącym sezonie WAM będzie sponsorowało drużynę KS Get Well.

Poniedziałek, 27 listopada 2017 @ 15:17 Redakcja

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej wybitnemu uczonemu prof. dr. hab. Jerzemu Juchnowskiemu. Publikacja nosząca tytuł Od historii myśli do praktyki politycznej została przygotowana przez zespół redakcyjny składający się ze współpracowników Pana Profesora: Jana Ryszarda Sielezina, Roberta Wiszniowskiego oraz Małgorzaty Alberskiej. Książka zawiera teksty ponad 30 uczonych z różnych ośrodków politologicznych w kraju.

Czwartek, 23 listopada 2017 @ 15:07 Redakcja

Z inicjatywy menadżera Wydawnictwa Adam Marszałek dr. Patryka Wawrzyńskiego Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza we współpracy z reprezentującym Gminę Miasto Toruń Centrum Wspierania Biznesu zorganizowała pod hasłem „Okno na Wschód” warsztaty dla przedsiębiorców, w których wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli biznesu i nauki z Torunia i okolic. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dyplomatyczni państw azjatyckich: Denis Yessentayev, radca handlowy ambasady Kazachstanu, Maruf Karimov, konsul Republiki Uzbekistanu w Polsce, oraz Li Chengyao, II sekretarz ds. handlowych ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.

Wtorek, 21 listopada 2017 @ 15:01 Redakcja

W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych prezydent Michał Zaleski wręczył najwybitniejszym uczniom toruńskich szkół stypendia.
– Naszym młodym stypendystom gratuluję świetnych wyników i dbania o dobre imię swoich szkół i całego kopernikańskiego Torunia. Odnaleźliśmy was wśród setek waszych szkolnych koleżanek i kolegów, chcąc, aby wasza nauka przebiegała dalej bez zakłóceń. Powinna także inspirować innych. Z kolei rodzicom, wychowawcom i dyrektorom szkół naszych stypendystów bardzo dziękuję za sprzyjanie ich znakomitej nauce. Okazywany przez nasze miasto szkolny mecenat stypendialny możemy dzięki temu traktować jako najlepszą inwestycję w przyszłość Torunia – podkreślił w przemówieniu skierowanym do stypendystów oraz zgromadzonych gości.
Wśród wyróżnionych znalazła się związana z naszym Wydawnictwem pisarka Zuzanna Kawa, której na widowni kibicowali: chiński dyplomata Li Chengyao, babcia Halinka, mama Joanna i siostra Marianna. Na pamiątkowej fotografii z Zuzanną uwieczniliśmy prezydenta Michała Zaleskiego i jego zastępcę Zbigniewa Fiderewicza.

 

Piątek, 17 listopada 2017 @ 15:05 Redakcja

Z krótką wizytą gościli w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitni polscy politolodzy: prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, oraz prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Panowie Profesorowie zadeklarowali chęć współpracy wydawniczej z reprezentowanym przez dyrektor Iwonę Nadolską-Bartosiak Wydawnictwem Adam Marszałek oraz zaprosili naszą oficynę do udziału w obchodach jubileuszu warszawskiej politologii zaplanowanych na koniec bieżącego roku.

Wtorek, 14 listopada 2017 @ 14:54 Redakcja

6 listopada 2017 roku w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie przedstawicieli Toruńskiego Klubu Piłkarskiego Elana Toruń: Jarosława Więckowskiego, prezesa Zarządu, oraz Macieja Makowskiego, dyrektora TKP, z redaktorem Danielem Kawą. Przedmiotem rozmów była planowana na czerwiec 2018 roku publikacja podsumowująca 50-lecie tego klubu. Jej wydawcą będzie nasza oficyna.

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 84