POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny
 

bp Andrzej Suski

Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny

144,90 zł

  • Data wydania: 2017
  • Strony: 811
  • ISBN: 978-83-8019-792-3

 

Przy opracowaniu wykazu mszałów rękopiśmiennych wykorzystano wcześniejsze katalogi tych ksiąg, jak też dostępne katalogi bibliotek i wystaw oraz publikacje uwzględniające mszały pod względem paleografii, zdobnictwa artystycznego, notacji muzycznych itd. Mszały rękopiśmienne bowiem stanowią nie tylko ważne źródło liturgiczne i teologiczne, ale są również cennymi zabytkami piśmiennictwa europejskiego, dziełami sztuki malarskiej i zapisami dawnej muzyki sakralnej. Z tych racji są one przedmiotem zainteresowań badaczy różnych dziedzin kultury.

Sumaryczny wykaz mszałów rękopiśmiennych do Soboru Trydenckiego zawie­ra 5079 jednostek łącznie z fragmentami mszałów najdawniejszych do XIII wieku. W poszczególnych jednostkach uwzględniono miejsce przechowania i sygnaturę kodeksu, jego opis zewnętrzny z podaniem liczby kart i wymiarów, następnie czas i miejsce powstania lub przeznaczenia oraz odnośną bibliografię, która daje pełniejszy wgląd w ten rękopis.

 

Fragment Przedsłowia

 

SPIS TREŚCI

 

Zakupy:

Cena: 144,90

Polecamy również:

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0028/29

- Data wydania: 1999
- Strony: 12
- Cena: 1,21 zł

bp Andrzej Suski
Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny

- Data wydania: 2017
- Strony: 811
- ISBN: 978-83-8019-792-3
- Cena: 144,90 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik

- Strony: 166
- Cena: 72,45 zł