POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności
 

Radosław Bomba

Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności

38,64 zł

  • Data wydania: 2014
  • Strony: 425
  • ISBN: 978-83-7780-903-7

Praca ta jest dobrym przyczynkiem do studiów kulturoznawczych, gry bowiem to istotny obszar subdyscypliny i kierunku studiów, które określa się jako cyberkulturoznawstwo. Jest wartościowym przewodnikiem intelektualnym po problematyce gier, które już weszły do głównego nurtu kultury popularnej. Nie waham się zatem stwierdzić, że praca stanowić będzie coś w rodzaju referencebook dla przyszłych badaczy społecznego tworzenia rzeczywistości w grach komputerowych. Książka R. Bomby [...] jest pierwszą w polskim piśmiennictwie systematyzacją problematyki gier komputerowych jako fenomenu kulturowego, wykraczającego jednak daleko poza kulturę będącą sferą ekonomii, polityki, nauki, edukacji i in.

 


Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

(red.) Paweł Kucypera, Piotr Pudło
Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów

- Data wydania: 2011
- Strony: 398
- ISBN: 978-83-7780-164-2
- Cena: 43,47 zł

Magdalena Grabowska
Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

- Data wydania: 2013
- Strony: 127
- ISBN: 978-83-7780-831-3
- Cena: 28,98 zł

Brak produktu

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2011, No. 4 (83)

- Data wydania: 2011
- Cena: 36,23 zł