POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian
 

Anna Gajdzica

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian

38,64 zł

  • Data wydania: 2013
  • Strony: 382
  • ISBN: 978-83-7780-690-6

Książka ta oparta została w dużej mierze na wynikach badań w grupach nauczycieli, którzy przejawiają ponadprzeciętne zaangażowanie i którym nie jest obojętne, co dzieje się w szkole i w lokalnym środowisku. To nauczyciele, którzy chcą i potrafią działać na rzecz korzystnych zmian, a jeżeli trzeba, usiłują minimalizować skutki zmian narzucanych administracyjnie, bezsensownych czy pozornych. Takich nauczycieli Autorka postrzega jakoindywidualności, powołując się na koncepcję Jana Szczepańskiego. Dodać warto, że w przeprowadzonych analizach odczytać można także wpływ prac innego wybitnego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego oraz wprowadzonej przez niego kategorii współczynnika humanistycznego. Rozważania Autorki oparte są na obszernej literaturze z zakresu kilku dyscyplin humanistycznych i społecznych, co pozwala na wielostronny ogląd sytuacji i działań nauczycieli.

 Z Przedmowy Tadeusza Lewowickiego

SPIS TREŚCI

 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

Anna Wawrzczak-Gazda
Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych

- Data wydania: 2012
- Strony: 279
- ISBN: 978-83-7780-369-1
- Cena: 33,81 zł

Andrzej Żor
Figle historii. Biografia Jana Blocha

- Strony: 399
- ISBN: 83-7441-172-4
- Cena: 21,74 zł

Zbigniew Grochowski
Historia Świdwina. 500 zadań i rozwiązań (wyd. II uzupełnione)

- Data wydania: 2017
- Strony: 202
- ISBN: 978-83-8019-661-2
- Cena: 31,40 zł

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska
Dinozaury w śniegu

- Data wydania: 2008
- Strony: 171
- ISBN: 978-83-7441-873-7
- Cena: 16,91 zł