POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian
 

Anna Gajdzica

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian

38,64 zł

  • Data wydania: 2013
  • Strony: 382
  • ISBN: 978-83-7780-690-6

Książka ta oparta została w dużej mierze na wynikach badań w grupach nauczycieli, którzy przejawiają ponadprzeciętne zaangażowanie i którym nie jest obojętne, co dzieje się w szkole i w lokalnym środowisku. To nauczyciele, którzy chcą i potrafią działać na rzecz korzystnych zmian, a jeżeli trzeba, usiłują minimalizować skutki zmian narzucanych administracyjnie, bezsensownych czy pozornych. Takich nauczycieli Autorka postrzega jakoindywidualności, powołując się na koncepcję Jana Szczepańskiego. Dodać warto, że w przeprowadzonych analizach odczytać można także wpływ prac innego wybitnego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego oraz wprowadzonej przez niego kategorii współczynnika humanistycznego. Rozważania Autorki oparte są na obszernej literaturze z zakresu kilku dyscyplin humanistycznych i społecznych, co pozwala na wielostronny ogląd sytuacji i działań nauczycieli.

 Z Przedmowy Tadeusza Lewowickiego

SPIS TREŚCI

 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł