POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian
 

Anna Gajdzica

Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian

38,64 zł

  • Data wydania: 2013
  • Strony: 382
  • ISBN: 978-83-7780-690-6

Książka ta oparta została w dużej mierze na wynikach badań w grupach nauczycieli, którzy przejawiają ponadprzeciętne zaangażowanie i którym nie jest obojętne, co dzieje się w szkole i w lokalnym środowisku. To nauczyciele, którzy chcą i potrafią działać na rzecz korzystnych zmian, a jeżeli trzeba, usiłują minimalizować skutki zmian narzucanych administracyjnie, bezsensownych czy pozornych. Takich nauczycieli Autorka postrzega jakoindywidualności, powołując się na koncepcję Jana Szczepańskiego. Dodać warto, że w przeprowadzonych analizach odczytać można także wpływ prac innego wybitnego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego oraz wprowadzonej przez niego kategorii współczynnika humanistycznego. Rozważania Autorki oparte są na obszernej literaturze z zakresu kilku dyscyplin humanistycznych i społecznych, co pozwala na wielostronny ogląd sytuacji i działań nauczycieli.

 Z Przedmowy Tadeusza Lewowickiego

SPIS TREŚCI

 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

(red.) Jerzy Jaskiernia
Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność

- Publish year: 2015
- Pages: 669
- ISBN: 978-83-8019-139-6
- Price: 53,13 zł

Krzysztof Kozłowski
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej

- Publish year: 2013
- Pages: 243
- ISBN: 978-83-7780-809-2
- Price: 28,98 zł

Joanna Plak
Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku

- Publish year: 2008
- Pages: 151
- ISBN: 978-83-7441-949-9
- Price: 21,74 zł

czasopismo
Krakowskie Studia Małopolskie Nr 07

- Publish year: 2003
- Pages: 496
- ISBN: 83-7322-728-8
- Price: 30,19 zł