POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Is the Century the Age of Asia? Deliberations on Security
 

(red.) Joanna Marszałek-Kawa

Is the Century the Age of Asia? Deliberations on Security

30,19 zł

  • Data wydania: 2012
  • Strony: 250
  • ISBN: 978-83-8-7780-307-3

W zamierzeniu Redakcji przygotowana publikacja miała za cel uzupełnić istniejącą literaturę przedmiotu w zakresie polityki bezpieczeństwa wielu państw azjatyckich. Dzisiaj bowiem istotne jest, aby dostrzegając różnice wynikające m.in. z przyjęcia różnych strategii politycznych i militarnych, wielkości potencjałów produkcyjnych oraz obronnych, uwarunkowań regionalnych, analizować sytuację polityczną i gospodarczą Azji z uwzględnieniem, w większym niż dotychczas stopniu, właśnie czynnika militarnego.

Fragment Wstępu

 

The editors of this publication meant it to be a supplement to the existing literature on the subject and wished to enable readers tobecome familiar with the most urgent issues of the security policy of selected Asian countries. At present, while recognizing some signifi cant diff erences (resulting from, among other things, the adoption of diff erent political and military strategies, the production and military potential of diff erent countries, and diverse regional conditions), we need to examine the political and economic situation in Asia taking into consideration the increasing role of the military factor.

 

Zakupy:

Cena: 30,19

Polecamy również:

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0028/29

- Data wydania: 1999
- Strony: 12
- Cena: 1,21 zł

bp Andrzej Suski
Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny

- Data wydania: 2017
- Strony: 811
- ISBN: 978-83-8019-792-3
- Cena: 144,90 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik

- Strony: 166
- Cena: 72,45 zł