POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)
 

Natasza Lubik-Reczek

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)

38,64 zł

  • Data wydania: 2011
  • Strony: 376
  • ISBN: 978-83-7780-178-9

Obszar byłej Jugosławii to region, gdzie występują częste konflikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność międzynarodowa długo pozostawała obojętna wobec działań wojennych.

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze analiza sytuacji w państwach postjugosłowiańskiech (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Kosowo), szczególnie w kontekście ich dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, w tym pokazanie głównych atrybutów oraz najistotniejszych problemów kandydatów. Po drugie, zaprezentowanie poziomu zaawansowania państw postjugosłowiańskiech na drodze do członkostwa w UE i NATO, a także przedstawienie głównych przeszkód oraz potencjalnych korzyści dotyczących rozpatrywanych państw, a wynikających z członkostwa w UE czy NATO. Po trzecie, omówienie problemu – jak dążenie do członkostwa oraz samo członkostwo w rozpatrywanych organizacjach wpłynie na zmianę uwarunkowań politycznych, ekonomiczno-społecznych czy etnicznych zarówno na Bałkanach, jak i na całym kontynencie europejskim. Po czwarte zaprezentowanie innych potencjalnych scenariuszy kształtowania się sytuacji na obszarze postjugosłowiańskim, w przypadku nierealizowania lub dłuższego opóźniania się integracji z Unią Europejską i NATO.

Fragment Wstępu

 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

Jerzy Winiarski
Wiersze żałobne Antoniego Goreckiego. Poetyckie lapidarium Wielkiej Emigracji

- Data wydania: 2010
- Strony: 329
- ISBN: 978-83-7611-728-7
- Cena: 32,60 zł

Urszula Aszyk
Corrale de comedias Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii

- Data wydania: 2005
- Strony: 259
- ISBN: 83-7441-433-2, 978-83-7441-433-3
- Cena: 30,19 zł

Dariusz Prekop
Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283–1325

- Data wydania: (wznowienie 2014)
- Strony: 189
- ISBN: 83-7322-797-0
- Cena: 24,15 zł

(red.) Andrzej Kołakowski
Doświadczenia dzieciństwa i młodości w Polsce (1918-1989) TOM VIII

- Data wydania: 2015
- Strony: 345
- ISBN: 978-83-8019264-5
- Cena: 38,64 zł