POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)
 

Natasza Lubik-Reczek

Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. (Analiza porównawcza)

38,64 zł

  • Data wydania: 2011
  • Strony: 376
  • ISBN: 978-83-7780-178-9

Obszar byłej Jugosławii to region, gdzie występują częste konflikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność międzynarodowa długo pozostawała obojętna wobec działań wojennych.

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze analiza sytuacji w państwach postjugosłowiańskiech (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Kosowo), szczególnie w kontekście ich dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, w tym pokazanie głównych atrybutów oraz najistotniejszych problemów kandydatów. Po drugie, zaprezentowanie poziomu zaawansowania państw postjugosłowiańskiech na drodze do członkostwa w UE i NATO, a także przedstawienie głównych przeszkód oraz potencjalnych korzyści dotyczących rozpatrywanych państw, a wynikających z członkostwa w UE czy NATO. Po trzecie, omówienie problemu – jak dążenie do członkostwa oraz samo członkostwo w rozpatrywanych organizacjach wpłynie na zmianę uwarunkowań politycznych, ekonomiczno-społecznych czy etnicznych zarówno na Bałkanach, jak i na całym kontynencie europejskim. Po czwarte zaprezentowanie innych potencjalnych scenariuszy kształtowania się sytuacji na obszarze postjugosłowiańskim, w przypadku nierealizowania lub dłuższego opóźniania się integracji z Unią Europejską i NATO.

Fragment Wstępu

 

Zakupy:

Cena: 38,64

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł