POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych
 

Dorota Mącik

Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych

28,98 zł

  • Data wydania: 2008
  • Strony: 189
  • ISBN: 978-83-61201-10-06

Interesująca monografia dotyczy mało poznanego zjawiska, choć obecnego zapewne co najmniej od czasu powstania marketów, mianowicie skłonności człowieka do dokonywania zakupów, których nie planował, których często wcale nie potrzebuje, ale przed którymi nie potrafi się powstrzymać. Opracowanie zawiera obszerny i wieloaspektowy opis zjawiska, przegląd badań prowadzonych nad nieplanowanymi zakupami i nad różnymi właściwościami ludzi, wykazujący podatność na tego typu problemy, oraz obszerny raport z badań.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Olesia

Recenzowana książka stanowi nowe i oryginalne podejście do wyodrębnienia oraz zmierzenia zmiennych osobowościowych, związanych ze zróżnicowaniem motywacji i nasileniem skłonności do dokonywania zakupów w sposób nieplanowany. [...] Umiejętne połączenie warstwy studialno-teoretycznej i empirycznego rozpoznania [...] zwiększa krąg odbiorców. Będą nimi – jak sądzę – nie tylko psycholodzy, terapeuci, ale także wszyscy zainteresowani zachowaniami konsumentów, różnymi formami promocji, a w szczególności reklamą.

 

Z recenzji prof. dr hab. Genowefy Sobczyk

 

Zakupy:

Cena: 28,98

Polecamy również:

(red.) Jerzy Jaskiernia
Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność

- Publish year: 2015
- Pages: 669
- ISBN: 978-83-8019-139-6
- Price: 53,13 zł

Krzysztof Kozłowski
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej

- Publish year: 2013
- Pages: 243
- ISBN: 978-83-7780-809-2
- Price: 28,98 zł

Joanna Plak
Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku

- Publish year: 2008
- Pages: 151
- ISBN: 978-83-7441-949-9
- Price: 21,74 zł

czasopismo
Krakowskie Studia Małopolskie Nr 07

- Publish year: 2003
- Pages: 496
- ISBN: 83-7322-728-8
- Price: 30,19 zł