POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Pedagogika

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 32

(red.) Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki
Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego

- Data wydania: 2016
- ISBN: 978-83-8019-623-0
- Cena: 53,13 zł

red. Alicja Delecka-Bury
Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka

- Data wydania: 2017
- Strony: 212
- ISBN: 978-83-8019-591-2
- Cena: 32,60 zł

(red.) Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja Hruzd-Matuszczyk
Edukacja postrzegana z perpsektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich (wznowienie)

- Data wydania: 2017
- Strony: 220
- ISBN: 978-83-8019-660-5
- Cena: 33,81 zł

Marzenna Magda-Adamowicz
Przemiany edukacji przedszkolnej w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej

- Data wydania: 2017
- Strony: 257
- ISBN: 978-83-8019-557-8
- Cena: 33,81 zł

Aleksandra Pleśniarska
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

- Data wydania: 2016
- Strony: 186
- ISBN: 978-83-8019-531-8
- Cena: 43,35 zł

(red.) Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Aleksandra Gancarz
Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym-teoria i praktyka

- Data wydania: 2016
- Strony: 284
- ISBN: 978-83-8019-593-6
- Cena: 36,23 zł

Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Aleksandra Minczanowska, Gabriela Piechaczek-Ogierman
Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży-studium z pogranicza polsko-czeskiego. T.1 Przemiany wartości i aspiracji życiowych

- Data wydania: 2016
- ISBN: 978-83-8019-554-7
- Cena: 33,81 zł

(red.) Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska
Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce

- Data wydania: 2016
- ISBN: 978-83-8019-586-8
- Cena: 36,23 zł

(red.) Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol
Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności

- Data wydania: 2016
- Strony: 509
- ISBN: 978-83-8019-529-5
- Cena: 42,26 zł

(red.) Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji

- Data wydania: 2016
- Strony: 354
- ISBN: 978-83-8019-423-6
- Cena: 38,64 zł

(ed.) Stanisław Juszczyk
Asian Education Systems

- Data wydania: 2016
- Strony: 255
- ISBN: 978-83-8019-522-6
- Cena: 36,23 zł

(red.) Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc
Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności

- Data wydania: 2016
- Strony: 348
- ISBN: 978-83-8019-422-9
- Cena: 38,64 zł

(red.) Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Karol Kowalczuk
W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta

- Data wydania: 2016
- Strony: 346
- ISBN: 978-83-8019-421-2
- Cena: 38,64 zł

Konieczna Ewelina
Seniorzy i film

- Data wydania: 2016
- Strony: 311
- ISBN: 978-83-8019-475-5
- Cena: 31,40 zł

(red.) Aleksandra Minczanowska, Anna Szafrańska-Gajdzica, Mirosław J. Szymański
Szkoła. Wspólnota dążeń?

- Data wydania: 2016
- Strony: 322
- ISBN: 978-83-8019-416-8
- Cena: 38,64 zł

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 32