POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna

Strona: 1, 2, 3 z 3

(red.) Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Cyberprzestrzeń i edukacja

- Publish year: 2012
- Pages: 362
- ISBN: 978-83-7780-326-4
- Price: 38,64 zł

(red.) Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Nowe media w edukacji

- Publish year: 2012
- Pages: 265
- ISBN: 978-83-7780-327-1
- Price: 33,81 zł

Agata Waszek
Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w latach 1990–2007

- Publish year: 2012
- Pages: 439
- ISBN: 978-83-7780-313-4
- Price: 38,64 zł

Kazimierz Mikulski
Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych

- Publish year: 2012
- Pages: 148
- ISBN: 978-83-7780-258-8
- Price: 30,19 zł

Wioletta Kwiatkowska
Wykład w kształceniu na odległość

- Publish year: 2011
- Pages: 258
- ISBN: 978-83-7611-888-8
- Price: 31,40 zł

Monika Rudy-Muża
Internetowe lustro autoprezentacji

- Publish year: 2011
- Pages: 213
- ISBN: 978-83-7611-791-1
- Price: 30,19 zł

Ewa Nowicka
Media – dysleksja – terapia pedagogiczna

- Publish year: 2010
- Pages: 203
- ISBN: 978-83-7611-555-9
- Price: 28,98 zł

(red.) Maria Kozielska
Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej

- Publish year: 2010
- Pages: 204
- ISBN: 978-83-7611-649-5
- Price: 24,15 zł

(red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki
Język – komunikacja – media – edukacja

- Publish year: 2010
- Pages: 303
- ISBN: 978-83-7611-684-6
- Price: 31,40 zł

(red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki
Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie

- Publish year: 2010
- Pages: 191
- ISBN: 978-83-7611-685-3
- Price: 28,98 zł

(red.) Dorota Siemieniecka
Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej

- Publish year: 2009
- Pages: 240
- ISBN: 978-83-7611-251-0
- Price: 30,19 zł

(red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki
Media w edukacji – szanse i zagrożenia

- Publish year: 2008
- Pages: 272
- ISBN: 978-83-7441-980-2
- Price: 31,40 zł

(red.) Maria Kozielska
Edukacja dla społeczeństwa wiedzy

- Publish year: 2007
- Pages: 268
- ISBN: 978-83-7441-800-3
- Price: 32,60 zł

Agnieszka Siemińska-Łosko
Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji

- Publish year: 2007
- Pages: 307
- ISBN: 978-83-7441-696-2
- Price: 33,81 zł

(red.) Bronisław Siemieniecki
Manipulacja media edukacja

- Publish year: 2007
- Pages: 560
- ISBN: 978-83-7441-579-8
- Price: 36,23 zł

Strona: 1, 2, 3 z 3