POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Polecamy produkty - zobacz pozostałe produkty

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 z 18

Antonina Kozyrska
Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku

- Data wydania: 2014
- Strony: 451
- ISBN: 978-83-64567-01-8
- Cena: 42,26 zł

(red.) Elżbieta Potocka
Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej

- Data wydania: 2014
- Strony: 250
- ISBN: 978-83-62941-45-2
- Cena: 26,56 zł

czasopismo
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 41/2014

- Data wydania: 2014
- ISSN: 1505-2192
- Cena: 36,23 zł

czasopismo
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 42/2014

- Data wydania: 2014
- Strony: 219
- ISSN: 1505-2192
- Cena: 36,23 zł

Agnieszka Piasecka
Poradnictwo wolontariackie

- Data wydania: 2014
- Strony: 382
- ISBN: 978-83-7780-982-2
- Cena: 38,64 zł

(red.) Tadeusz Branecki, Michał Gołoś, Katarzyna Krzywińska
Konfederacja Szwajcarii

- Data wydania: 2014
- Strony: 312
- ISBN: 978-83-7780-965-5
- Cena: 33,81 zł

(red.) Jan Rowiński we współpracy z Oskarem Pietrewiczem
Półwysep Koreański. Wyzwania i zagrożenia

- Data wydania: 2014
- Strony: 310
- ISBN: 978-83-62558-98-8
- Cena: 28,98 zł

Błażej Przybylski
Zaangażowania polityczne młodzieży

- Data wydania: 2014
- Strony: 279
- ISBN: 978-83-62363-91-9
- Cena: 33,81 zł

Robert Klarecki
Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

- Data wydania: 2014
- Strony: 435
- ISBN: 978-83-62942-20-6
- Cena: 38,64 zł

Konrad Niklewicz
Komunikując prezydencję. Efektywność strategii komunikacyjnej polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

- Data wydania: 2014
- Strony: 289
- ISBN: 978-83-62941-62-9
- Cena: 33,81 zł

(red.) Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke–Majewska
Polska–Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura

- Data wydania: 2014
- Strony: 359
- ISBN: 978-83-62558-99-5
- Cena: 31,40 zł

(red.) Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg
Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej Tom 2

- Data wydania: 2014
- Strony: 298
- ISBN: 978-83-7780-637-1
- Cena: 36,23 zł

(red.) Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski
Europejska scena partyjna i jej aktorzy

- Data wydania: 2014
- Strony: 271
- ISBN: 978-83-7780-916-7
- Cena: 32,60 zł

(red.) Andrzej Sakson
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne

- Data wydania: 2014
- Strony: 281
- ISBN: 978-83-7780-966-2
- Cena: 30,19 zł

(red.) Zdzisław W. Puślecki
Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku

- Data wydania: 2014
- Strony: 289
- ISBN: 978-83-7780-977-8
- Cena: 30,19 zł

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 z 18