POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Satyra w teatrze wyobraźni
 

Anna Maćkowiak

Satyra w teatrze wyobraźni

30,19 zł

  • Data wydania: 2013
  • Strony: 191
  • ISBN: 978-83-7780-626-5

Słuchowiska radiowe goszczą na antenie Polskiego Radia prawie od stu lat. Ten czas wpłynął nie tylko na techniczną jakość produkcji, ale również na sam przekaz – różnorodność tematyczną oraz sposób ujęcia. Nieustanny rozwój dramaturgii radiowej sprawił, że owa wielość i różnorodność słuchowisk pozwalają na ich podział ze względu na odmiany gatunkowe – jedną z nich są radiowe słuchowiska satyryczne.
Monografia Satyra w Teatrze wyobraźni podejmuje niezwykle złożoną problematykę tychże słuchowisk jako samodzielnej odmiany gatunkowej. Za egzemplifikację tez postawionych w książce posłużyły słuchowiska Marka Ławrynowicza z cyklu Malinówek. Analiza wybranych produkcji została podjęta w szerokim kontekście, uwzględniającym między innymi historię i rozwój dramaturgii radiowej, obecność satyry w radiu czy specyficzny sposób konstrukcji słuchowisk satyrycznych.

SPIS TREŚCI

RECENZJA

 

Zakupy:

Cena: 30,19

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł