POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Serie wydawnicze - Seria: Samorząd Terytorialny w XXI Wieku

Strona: 1, 2 z 2

(red.) Danuta Plecka, Zuzanna Osmólska
Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014

- Data wydania: 2015
- Strony: 300
- ISBN: 978-83-8019-378-9
- Cena: 38,64 zł

Paweł Machalski
Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej

- Data wydania: 2015
- Strony: 246
- ISBN: 978-83-8019-269-0
- Cena: 33,81 zł

(red.) Alfred Lutrzykowski
Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika

- Data wydania: 2014
- Strony: 381
- ISBN: 978-83-8019-058-0
- Cena: 38,64 zł

(red.) Danuta Plecka
Administracja publiczna w projektach politycznych

- Data wydania: 2014
- Strony: 297
- ISBN: 978-83-8019-020-7
- Cena: 36,23 zł

(red.) Jan Iwanek, Waldemar Wojtasik
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne

- Data wydania: 2014
- Strony: 127
- ISBN: 978-83-8019-086-3
- Cena: 28,98 zł

(red.) Jan Iwanek, Robert Radek
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. W europejskiej praktyce ustrojowej

- Data wydania: 2014
- Strony: 296
- ISBN: 978-83-8019-085-6
- Cena: 36,23 zł

(red.) Małgorzata Domagała, Jan Iwanek
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria – Historia

- Data wydania: 2014
- Strony: 218
- ISBN: 978-83-8019-083-2
- Cena: 32,60 zł

(red.) Danuta Plecka
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej

- Data wydania: 2013
- Strony: 420
- ISBN: 978-83-7780-823-8
- Cena: 38,64 zł

Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał–Karg, Bartłomiej Secler
Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centrala–peryferia a zachowania wyborcze

- Data wydania: 2013
- Strony: 309
- ISBN: 978-83-7780-781-1
- Cena: 36,23 zł

Konrad Koc
Powiat. Przestrzeń władzy publicznej

- Data wydania: 2013
- Strony: 296
- ISBN: 978-83-7780-482-7
- Cena: 33,81 zł

Lucyna Rajca
Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997–2010

- Data wydania: 2012
- Strony: 325
- ISBN: 978-83-62363-51-3
- Cena: 36,23 zł

(red.) Alfred Lutrzykowski
Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej

- Data wydania: 2012
- Strony: 355
- ISBN: 978-83-7780-349-3
- Cena: 38,64 zł

Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim

- Data wydania: 2012
- Strony: 269
- ISBN: 978-83-62363-47-6
- Cena: 33,81 zł

Strona: 1, 2 z 2