Italica Wratislaviensia

„Italica Wratislaviensia” (ISSN 2084-4514; e-ISSN 2450-5943) to międzynarodowy półrocznik naukowy, którego idea zrodziła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasopiśmie publikujemy artykuły i recenzje w języku włoskim, których przedmiot stanowią przede wszystkim badania nad literaturą i językiem włoskim, również w ujęciu porównawczym. Łamy czasopisma są ponadto otwarte na dziedziny pokrewne oraz ujęcia interdyscyplinarne.

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. JUSTYNA ŁUKASZEWICZ, prof. UWr
SEKRETARZ REDAKCJI: dr KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana
Czasopismo jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access poprzez platformę Wydawnictwa Adam Marszałek. 

Czasopismo „Italica Wratislaviensia” jest indeksowane w następujących bazach danych:
a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com

b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl

c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com

d) POL-index

e) ERIH PLUS

 

Czasopismo „Italica Wratislaviensia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 87,52 pkt.

Za zamieszczoną w „Italica Wratislaviensia” publikację naukową przysługuje 9 punktów - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 6 grudnia 2016 r., cz. B, poz. 725: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf


 

Aktualności

 

PÓŁROCZNIK ITALICA WRATISLAVIENSIA

 

Od roku 2017 czasopismo Italica Wratislaviensia jest półrocznikiem.

Zapraszamy do publikowania na łamach Italica Wratislaviensia!

 
Opublikowane: 2017-03-15
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 1, No 8 (2017): Italica Wratislaviensia

Letteratura per l’infanzia: adattamenti, didattica, letture, mercato letterario

Spis treści

Artykuły

Letteratura per l’infanzia e applicazioni: adattamenti ipermediali di opere classiche e albi contemporanei
Eleonora Acerra 11-28
Un racconto per l’infanzia fatto di colori: "Isabella e l’ombra" di Antonio Tabucchi PDF
Cristiano Bedin 29-46
Le fiabe di Roberto Piumini insegnano a parlare italiano PDF
Maria Teresa Bonfatti Sabbioni, Barbara De Bernardi 47-64
Viaggi di immagini e parole. La didattica dell’italiano nella scuola primaria con gli albi illustrati e i silent books PDF
Simone Fornara 65-83
La letteratura per l’infanzia in Italia è ancora la "Cenerentola" del mercato letterario? Analisi dei dati dei rapporti LiBeRWEB PDF
Melissa Garavini 85-99
“In questa casa sono tutti morti”. Di cosa parlano veramente "Pinocchio" e gli altri grandi libri (non solo italiani) per bambini PDF
Giorgia Grilli 101-119
Gli scrittori della ‘Fionda’: considerazioni sull’editoria della letteratura per ragazzi in Croazia PDF
Eliana Moscarda Mirković, Tanja Habrle 121-135
“Quello stregone che non era altri che lui, James Joyce di Dublino”: le traduzioni di "The Cat and The Devil" in Italia PDF
Annalisa Sezzi 137-171
Le incredibili fantastiche avventure di Mia. Diario di una tredicenne, osservatrice acuta e abile narratrice PDF
Rosaria Stuppia 173-190
'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' di Dino Buzzati: una fiaba-romanzo tra testo e immagini d’autore
Alessia Terrusi 191-210

Recenzje

La vera storia del "Giornale per i Bambini" PDF
Katarzyna Biernacka-Licznar 213-218
"Cordelia" e la formazione delle fanciulle nell’Italia unita: tra paternalismo e sisterly editorial voice PDF
Fabiana Loparco 219-228
Quante Cenerentole conosci? PDF
Ewa Nicewicz-Staszowska 229-234
Per una storia della letteratura per l’infanzia italiana tra Otto e Novecento: tra nuove prospettive storiografiche e originali approcci metodologici PDF
Luigiaurelio Pomante 235-246


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

E-mail: italica@uwr.edu.pl