Italica Wratislaviensia

„Italica Wratislaviensia” (ISSN 2084-4514; e-ISSN 2450-5943) to międzynarodowy rocznik naukowy, którego idea zrodziła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasopiśmie publikujemy artykuły i recenzje w języku włoskim i polskim, których przedmiot stanowią przede wszystkim badania nad literaturą i językiem włoskim, również w ujęciu porównawczym. Łamy czasopisma są ponadto otwarte na dziedziny pokrewne oraz ujęcia interdyscyplinarne.

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. JUSTYNA ŁUKASZEWICZ, prof. UWr
SEKRETARZ REDAKCJI: dr KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana
Czasopismo jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access poprzez platformę Wydawnictwa Adam Marszałek. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Czasopismo „Italica Wratislaviensia” jest indeksowane w następujących bazach danych:
a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com

b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl

c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com

d) POL-index

e) ERIH PLUS

f) SCOPUS (w trakcie ewaluacji)

Czasopismo „Italica Wratislaviensia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 69,47 (6,86) pkt.

Za zamieszczoną w „Italica Wratislaviensia” publikację naukową przysługuje 9 punktów - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 18 grudnia 2015 r., cz. B, poz. 726: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/6a011a7e5df2bc88abdea880d7f3a863.pdf


 

Aktualności

 

PÓŁROCZNIK ITALICA WRATISLAVIENSIA

 

Od roku 2017 czasopismo Italica Wratislaviensia jest półrocznikiem.

Zapraszamy do publikowania na łamach Italica Wratislaviensia!

 
Opublikowane: 2017-03-15
 
Więcej ogłoszeń...

No 7 (2016): Italica Wratislaviensia

Studia nad językiem i literaturą włoską

Spis treści

Artykuły

L’eroismo dimidiato: alcune riflessioni sull’autobiografismo ne "Il Sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern PDF
Cristiano Bedin 17-32
Identità paradossali in Levi, Morante e Tomizza PDF
Marianna Deganutti 33-48
Bambini testedure, adolescenti extraterrestri e nonni ciliegi. Un viaggio metaforico tra le infanzie di alcuni scrittori italiani contemporanei di letteratura per l'infanzia PDF
Barbara De Serio 49-68
Sullo sfondo del Futurismo: tempo e “malattia storica” di Friedrich Nietzsche e relativi esiti in Giovanni Papini PDF
Francesco di Rosa 69-85
Kwestia religii i literatury: "Narzeczeni" i recepcja katolicyzmu Manzoniego PDF
Dorothy Figueira 87-103
Dyskurs przestrzeni – przestrzeń dyskursu. Obraz miasta w "Innej Wenecji" Predraga Matvejevicia PDF
Katarzyna Majdzik 105-121
"Lu scïò" di Guido Milanesi tra letteratura e lingua PDF
Luca Palmarini 123-144
Niebieska sukienka, język konwenansów i tłumaczenie juweniliów. Wokół "Frasi all’innamorata" Cesarego Pavese PDF
Olga Płaszczewska 145-161
Sopra-vivere nell’inferno: una eredità calviniana PDF
Stefano Redaelli 163-176
Umberto Eco w polskich historiach literatury włoskiej PDF
Wojciech Soliński 177-190
La "Questione della lingua italiana" e la questione della lingua globale: due fenomeni a confronto PDF
Paolo Frascà 193-209
Indagine sociolinguistica per la pianificazione dell’insegnamento di italiano L2 nella scuola secondaria. Uno studio di caso PDF
Monica Mosca 211-229
Płynna gramatyka. Wybrane problemy metodologii i dydaktyki gramatyki języka włoskiego PDF
Daniel Słapek 231-247

Recenzje

"Varium et mutabile semper femina". Łacińscy poeci renesansu o kobietach PDF
Daria Kowalczyk 251-255
Klasyczna pozycja mistrza komparatystyki w nowym wydaniu PDF
Justyna Łukaszewicz 257-261
Historia, konteksty i poetyka włoskiego teatru improwizowanego PDF
Justyna Łukaszewicz 263-268
Napoleon w świetle „Obserwacji uczestniczących” pisarzy włoskich początku XIX wieku PDF
Wojciech Soliński 269-273


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

E-mail: italicawratislaviensia@gmail.com