NAJNOWSZY NUMER
Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich.

Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej jest publikacja tekstów z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii.
Na czele „Nowej Polityki Wschodniej” stoi dr Joanna Marszałek-Kawa - jako redaktor naczelna - wspierana przez międzynarodową Radę Naukową; sekretarzem jest Maciej Majewski.
„Nowa Polityka Wschodnia” jest półrocznikiem; jej pierwszy numer ukazał się w 2011 roku.
Misja Nowej Polityki Wschodniej
Copyright 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved. e-mail: sklad@marszalek.com.pl
Nowa punktacja czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasze czasopismo znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i ma teraz 6 punktów.
Aktualizowano: 20 marca 2017 r.