Problematyka edukacji religijnej nabiera coraz większego znaczenia w obliczu
gwałtownie zachodzących przemian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. W
obecnej dobie jesteśmy świadkami przeobrażeń tak w społeczeństwie, jak i w
Kościele. Pluralizm zauważa się nie tylko w odniesieniu do indywidualnych postaw i
stylu życia - ciągłym przemianom podlega również współczesna szkoła. Dzieci i ich
rodzice zmuszeni są stawiać czoło wyzwaniom ustawicznie zmieniającej się
rzeczywistości. Wobec narastających tendencji pluralistycznych i
postmodernistycznych oraz pogłębiającego się sekularyzmu konieczne jest
podejmowanie wielorakich inicjatyw, które przeciwdziałałyby tym zjawiskom. Celowi
temu służą z pewnością ukazujące się fachowe materiały, podejmujące tematykę
edukacji religijnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Do realizacji tego zadania włączył się też międzynarodowy periodyk
pedagogicznoreligijny „KERYKS”. W swoim założeniu programowym ma on na celu
podejmowanie poszerzonej problematyki z zakresu zagadnień
pedagogicznoreligijnych, uwzględniając przede wszystkim takie podmioty
edukacyjne, jak: rodzina, szkoła, państwo, Kościół.
Autorami publikacji zamieszczanych w poszczególnych numerach są wybitni
przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych, reprezentujący także
pokrewne dyscypliny wiedzy, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych. Interdyscyplinarny profil treści periodyku wzbogaca w znacznej mierze
zarówno polską, jak i zachodnioeuropejską literaturę pedagogicznoreligijną. Periodyk
rozważa także tematykę ekumeniczną, bardzo ważną zwłaszcza dla obszaru języka
niemieckiego, ale warto podkreślić, że potrzebę podejmowania refleksji interreligijnej
na płaszczyźnie pedagogicznoreligijnej odczuwa się również coraz częściej na
gruncie polskim. Pojawiają się także tematy dotyczące pokoju, sprawiedliwości i
ochrony środowiska - problemów, które są wyzwaniem i zadaniem pedagogiki religii
rozumianym w duchu odnowy soborowej.
Struktura periodyku posiada następujące działy: Artykuły; Nowe inspiracje w naukach
o wychowaniu; W kierunku praktyki - materiały o orientacji praktycznej; Recenzje i
Sprawozdania. Wszystkie materiały publikowane są w języku polskim i niemieckim, a
artykuły zawierają także abstrakty w j. angielskim.
Rada Naukowa złożona jest z przedstawicieli różnych narodowości, wyznań i religii.
Są to wybitni eksperci wielu dyscyplin, którzy znacząco poszerzają dyskurs naukowy
pedagogiki religii. Ich doświadczenia naukowe, jak i dydaktyczne wyznaczają
standardy temu specjalistycznemu czasopismu. Stąd też dyscyplina pedagogiki
religii, którą preferuje periodyk, ukazuje częściowo zbieżne, częściowo zaś odmienne
konteksty historyczne, kulturowe i międzynarodowe, które decydują o kierunkach jej
rozwoju.
Czasopismo to, istniejące już od 10 lat, powstało również z myślą o młodszej
generacji naukowców, bowiem mają oni okazję zamieszczać swoje specjalistyczne
publikacje na jego łamach.
Patrząc w perspektywie integracji europejskiej, relewantne znaczenie odgrywa przede
wszystkim aspekt interkulturowy i interreligijny. Dlatego numer na rok 2012
poświęcony jest tej właśnie problematyce. Ów dyskurs podjęty zostanie przez
uznanych ekspertów z międzynarodowych środowisk akademickich.
Prezentacja czasopisma
Start
Redakcja
Rada Naukowa
Numery
Dla Autorów
Kontakt
Copyright © 2012 by "WAM"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by sklad@marszalek.com.pl
FORUM PEDAGOGICZNORELIGIJNE
RELIGIONSPÄDAGOGISCHES FORUM
Międzynarodowe - Międzykulturowe - Międzyreligijne
International - Interkulturell - Interdisziplinär
Licznik odwiedzin: 14698
Aktualizowano: 28 września 2016 r.
Comments
2014-08-10, Poland: Titles, abstracts, and keywords in 3 languages: Polish, German, and English; peer reviewed by one or two independent scientists (universities); additional review by an international scientist (university); each article is bilingual (Polish and German); the journal is interdisciplinary (religious education and educational science); prominent guest commentaries by e.g. Lech Walesa, Richard von Weizsäcker (former President of Germany), Bronislaw Komorowski (President of Poland), Gesine Schwan (former President of Europe University Viadrina in Frankfurt/Oder, candidat for President of Germany); international journal (less than two third of the authors from the same country); reviews of scientific monographies, volumes and handbooks, directions for the contributors; international editorial board of about 30 professors.
Cyprian Rogowski

KERYKS. FORUM PEDAGOGICZNORELIGIJNE
Międzynarodowe - Międzykulturowe - Międzydyscyplinarne

International title:
KERYKS. RELIGIONSPÄDAGOGISCHES FORUM
international - interkulturell - interdisziplinär

URL: http://www.marszalek.com.pl/keryks
Language: Polish
Print ISSN: 1643-2444
Electronic ISSN: -

Editors:
Prof. Dr. habil. Cyprian Rogowski, Prof. Dr. habil. Egon Spiegel, Prof. Dr. habil. Annette Stroß, Prof. Dr. habil. Janusz Marianski; in cooperation with Prof. Dr. Martin Jäggle and Boguslaw Sliwerski

Discipline(s):
Pedagogical & Educational Research
Religious Studies and Theology

Submitted by:
Cyprian Rogowski (cyprianrogowski@wp.pl)

Aktualności
RELIGIOUS-PEDAGOGICAL FORUM
International - Intercultural - Interdisciplinary
IV Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 17-19 V 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
Recenzenci