„Italica Wratislaviensia” 2011
Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach:
doświadczenia i perspektywy rozwoju
Italica Wratislaviensia 2011, nr 2

Ingeborga Beszterda
Varietà del repertorio della comunità linguistica italiana e l’insegnamento
dell’italiano a livelli avanzati
(Variations of the verbal repertory in italian speech community and teaching
italian language to advanced learners)
Joanna Ciesielka
Il transfer negativo nelle produzioni scritte in italiano da studenti
di romanistica
(The influence of the negative transfer on the written performance
of polish students of roman philology)
Beata Newecka-Ernst
Tipologia degli errori linguistici riscontrati fra i discenti di italiano di
madrelingua polacca
(Typology of language errors made by Poles studying Italian)
Beata Katarzyna Szpingier
Contrastività e didattica dell’italiano L2 - ambito di un pubblico polacco
(Sla and ac in teaching italian language as L2 to polish learners)
Artur Gałkowski
Dalla Fiat alla Lavazza con una sosta dolce alla Nutella... La conoscenza
dei nomi commerciali come elemento della competenza linguistica
e interculturale in italiano L2
(From fiat to lavazza with a sweet rest at nutella… the knowledge of commercial proper names as a constituent of the linguistic and intercultural competence in italian L2)
Danuta Augustyn
L’utilità dei testi d’intrattenimento popolare nella formazione professionale
degli insegnanti d’italiano
(The usefulness of folklore texts in the training of future teachers of italian)
Anna Kucharska
Implicit culture in texts’ dialogues
(Implicit culture in texts’ dialogues)
Magdalena Lange-Henszke
Język i kultura Włoch - między wyobrażeniem a rzeczywistością
(Italian language and culture between the image and reality)
Lucyna Marcol
Indywidualne wzorce myślenia uczniów a nauka języka obcego z perspektywy
ucznia i nauczyciela
(Studying a foreign language from the perspective
of students and teacher - students’ individual patterns of thinking)
Joanna Janusz
O specyfice przekładu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie
tłumacze
ń poświadczonych z języka włoskiego i na język włoski
(The characteristics of polish-italian and italian-polish certified translation of legal texts)
Katarzyna Biernacka-Licznar
Instytucja tłumacza przysięgłego w Polsce i we Włoszech. Kształcenie
tłumaczy przysięgłych na studiach podyplomowych w Polsce
(The institution of sworn translator in Poland and in Italy. Education of sworn
translator on the postgraduate studies in Poland)
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl