„Italica Wratislaviensia” 2010
Między egzotyką a swojskością.
O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoskiItalica Wratislaviensia 2010, nr 1

Jadwiga MISZALSKA
Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku
a przekłady z języka włoskiego
(Sonnet in Poland from the 16th century up to the beginnings
of the 19th century versus translations from Italian)
Alicja PALETA
Przekłady włoskich librett oratoryjnych na język polski
w latach 1764-1795. Trzy strategie tłumaczy
(Translations of Italian oratorio librettos into Polish language
(1764-1795). Three translation strategies)
Katarzyna BIERNACKA-LICZNAR
Wielkie i małe Światki Antonia Fogazzara
ukazane przez polskich tłumaczy
(Antonio Fogazzaro’s big and small worlds as shown by Polish
Translators)
Joanna SZYMANOWSKA
Refleksje na marginesie polskich przekładow
Trionfo della morte Gabriela D’Annunzia
(Reflections on Polish translations of Gabriele D’Annunzio’s
Trionfo della morte)
Jolanta DYGUL
Parateksty polskich przekładow z literatury włoskiej
w czasach stalinowskich
(The paratexts in the Polish translation of Italian Literature
in the Stalinist Times)
Maurizio MAZZINI
Bar Italia Stefana Benniego:
mikrokosmos nie do przetłumaczenia?
(Stefano Bennini’s Bar Italia: microcosmos impossible
to translate?)
Joanna UGNIEWSKA
Co tracimy w przekładzie?
(What is lost in translation?)
Alina PAWŁOWSKA-ZAMPINO
Gomorra Roberta Saviano - specyfika pracy
nad przekładem „gatunku zmąconego”
(Gomorra by Roberto Saviano - translation strategies
for “blurred genre”)
Paulina MATUSZ
„Zupełnie inny świat”. O obcości i swojskości
w polskich przekładach powieści Mileny Agus,
Marioliny Venezii i Melanii Mazzucco
(„A completely different world”. The extraneous
and the familiar in the Polish translations of novels by
Milena Agus, Mariolina Venezia and Melania Mazzucco)
Justyna ŁUKASZEWICZ
Literatura włoska tylko w przekładzie
(ostatnie powieści autorskiej społki Monaldi & Sorti)
(Italian literature only in translation (the latest novels by Monaldi
&Sorti))
Olga PŁASZCZEWSKA
O włoskich przekładach poezji Tadeusza Mici
ńskiego
(Some remarks on poetry by Tadeusz Mici
ński
in Italian translations)
Anna OSMÓLSKA-MĘTRAK
Na trasie Breslau-Breslavia: o włoskich przekładach
prozy Marka Krajewskiego
(On the road Breslau-Breslavia: Italian translations
of Marek Krajewski’s works)
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl