Witamy na stronie czasopisma


„Italica Wratislaviensia” (ISSN 2084-4514) jest rocznikiem naukowym publikującym
artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego i porównawczego
w językach włoskim i polskim. Jego łamy są otwarte przede wszystkim na tematykę włosko-
polskich związków kulturowych, także w dziedzinach pokrewnych i w ujęciu interdyscyplinarnym.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana. Dotychczas ukazało się 6 numerów (2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015).

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i
dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access poprzez platformę Wydawnictwa Adam
Marszałek. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Czasopismo „Italica Wratislaviensia” jest indeksowane w następujących bazach danych:

a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com
b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH
http://cejsh.icm.edu.pl
c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com
d) Czasopismo "Italica Wratislaviensia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals
Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w
wysokości 69.47 pkt. (wartość znormalizowana wskaźnika ICV wynosi 6.86 pkt.).
e) lista ERIH PLUS (styczeń 2015)

Za zamieszczoną w „Italica Wratislaviensia” publikację naukową przysługuje 9 punktów - zob.
załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 18 grudnia 2015 r., cz. B,
poz. 726:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/6a011a7e5df2bc88abdea880d7f3a863.pdf

Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
tel. +48 56 660 81 60
e-mail: info@marszalek.com.pl
www.marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by marszalek.com.pl
Aktualizowano: 22 czerwca 2017 r.
Licznik odwiedzin: 208395