Copyright 2012 by "WAM"     design by sklad@marszalek.com.pl  & Irena Bulczyńska   All Rights Reserved
Kontakt

Redaktor naczelny „International Forum for Education”
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
e-mail: inettanowosad@wp.pl

Sekretarz
Magdalena Zapotoczna
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
e-mail: m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl

Redaktor prowadzący/Sekretarz
Maciej Majewski
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
telefon:  + 48 56 660 81 60 wew. 27
e-mail: maciej@marszalek.com.pl
START
REDAKCJA
NUMERY
DLA AUTORÓW
KONTAKT