Copyright 2012 by "WAM"     design by sklad@marszalek.com.pl & Irena Bulczyńska    All Rights Reserved
START
NUMERY
DLA AUTORÓW
KONTAKT
Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy na stronie internetowej anglojęzycznego czasopisma „International Forum
for Education”. Założeniem pisma jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami
oświatowymi w perspektywie międzynarodowej, integrowanie środowiska akademickiego
oraz włączenie się w budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także
gromadzenie i rozpowszechnianie najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk.
Licznik odwiedzin: 21890
REDAKCJA