Copyright 2012 by "WAM"     design by sklad@marszalek.com.pl  & Irena Bulczyńska   All Rights Reserved
Informacje dla Autorów

Ogólne informacje edytorskie:
• Tekst w języku angielskim
• Objętość tekstu 10-12 stron (20 tys. znaków)
• Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt
• Dane autora: stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja
• Krótka notka o autorze
• Adres e-mail do korespondencji
• Formatowanie tekstu:
o tytuł - 14 pkt, Times New Roman
o śródtytuł - 12 pkt Times New Roman
o tekst - 12 pkt Times New Roman
o interlinia: 1,5 wiersza, tekst wyjustowany
• Przypisy w tekście

Autor proszony jest o dołączenie do zgłoszenia oświadczenia o oryginalności pracy oraz o
tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego
postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
Wersją pierwotną jest wersja drukowana czasopisma.

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
doc. Ph.Dr. Jana Ondrakova, Ph.D.
doc. Paed Dr. Aide Kruze, PhD.
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. UW
doc. PhDr. Monika Mačkinova, PhD.
dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. UKW
doc. Paed Dr. Peter Jusko, PhD.
prof. dr hab. Anna Zamkowska
dr hab. Beata Cytowska
START
REDAKCJA
NUMERY
DLA AUTORÓW
KONTAKT