POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Biurokracja Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych
 

(red.) Krzysztof Zuba

Biurokracja Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych

30,19 zł

  • Publish year: 2007
  • Pages: 283
  • ISBN: 978-83-7441-570-5

Zaczynając i kończąc pracę nad książką, każdy autor (lub autorzy) stawiany jest przed koniecznością odpowiedzi na irytujące pytanie: dlaczego właśnie ten temat? Mam świadomość, że odpowiedź: „bo problematyka biurokracji jest fascynująca, a jednocześnie ważna” trudno uznać za wyczerpującą, ale takie właśnie były główne powody, które skłoniły nas do baczniejszego przyjrzenia się politycznej roli struktur administracyjnych. To, że w składzie autorskim dominują politologowie nie powinno być odczytywane jako uzurpacja tej kategorii badaczy do zajęcia miejsca prawników, socjologów i ekonomistów w ramach badań nad administracją. Tak jak administracja stanowi znaczący i nieodzowny element każdego państwa, tak władza – jak wykażemy – stanowi znaczący i nieodzowny element każdej administracji. Nie będzie zatem błędną ocena, jeśli potraktuje się niniejszą pracę jako postulat rozszerzenia: zarówno debaty nad, jak i spojrzenia na problem administracji publicznej. Faktem jest bowiem, że w Polsce – inaczej niż w nauce zachodniej – badania te zostały zdominowane przez prawników, którym usiłują dotrzymać kroku ekonomiści. Nie odzwierciedla się w tym „zaborczość” prawników i ekonomistów, ale raczej – wciąż niedostateczne – zainteresowanie politologów problemem administracji publicznej. Publikując niniejszą książkę próbujemy zmienić taki stan rzeczy, podkreślając jednocześnie, że swój wkład w jej powstanie mają również ekonomiści, historyk i filozof. Książkę pragniemy zaadresować nie tylko do środowiska politologicznego. Nawet nie przede wszystkim do tego środowiska. Za swój sukces uznamy jeśli sięgną po nią również badacze innych dyscyplin, jak i studenci administracji, prawa, ekonomii, czy socjologii.

Krzysztof Zuba

 

 

We are sorry, this product is not available

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł