POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej
 

(red.) Lech Rubisz

Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej

31,40 zł

  • Publish year: 2006
  • Pages: 348
  • ISBN: 83-7441-495-2, 978-83-7441-495-1

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione podstawowe zagadnienia metodologiczne i teoretyczne związane z procesem instytucjonalizacji. Rozważania zawarte w ośmiu rozdziałach tej części skłaniają do refleksji, że instytucjonalizację wyznaczają różne horyzonty czasowe i że jest ona zarazem procesem wielopłaszczyznowym. […] Druga część pracy dotyczy właśnie instytucjonalizacji podziałów społeczno-politycznych i ważniejszych, choć nie wszystkich, idei politycznych, które nadały instytucjonalny kształt polskiej transformacji. Czternaście rozdziałów tej części świadczy jak niedookreślone i nietrwałe są to idee, jak zmienne i sytuacyjne jest też natężenie społeczno-politycznych podziałów, a w konsekwencji instytucji politycznych oraz ustrojowych. […]

fragment wstępu

 

 

Shopping:

Price: 31,40

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł