POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Serie wydawnicze

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 30

Hanna Winiszewska
DRAMMA GIOCOSO między opera seria a opera buffa

- Publish year: 2013
- Pages: 227
- ISBN: 978-83-62558-90-2
- Price: 32,60 zł

(red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Sławomir Pastuszka
Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej. Zarys problematyki

- Publish year: 2014
- Pages: 146
- ISBN: 978-83-7780-924-2
- Price: 25,36 zł

Piotr Birecki
Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

- Publish year: 201
- Pages: 118
- ISBN: 978-83-7780-840-5
- Price: 14,49 zł

(red.) Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska
Die Evangelischen in Thorn (16.–20. Jahrhundert)

- Publish year: 2014
- Pages: 555
- ISBN: 978-83-7780-905-1
- Price: 42,25 zł

Barbara Janiszewska-Mincer
Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920

- Publish year: 2014
- Pages: 139
- ISBN: 978-83-62941-61-2
- Price: 24,15 zł

Zuzanna Kawa
Ania Wood na tropie

- Publish year: 2016
- Pages: 52
- ISBN: 978-83-7780-906-8
- Price: 13,28 zł

(red.) Tomasz Gałwiaczek
Ziemia oławska od średniowiecza do współczesności

- Publish year: 2013
- Pages: 167
- ISBN: 978-83-7780-807-8
- Price: 24,15 zł

(red.) Dorota Kowalewska, Renata Podgórzańska
Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia

- Publish year: 2013
- Pages: 177
- ISBN: 978-83-62363-76-6
- Price: 30,19 zł

Zbigniew Grochowski
Historia Łobżenicy 500 zadań i rozwiązań

- Publish year: 2014
- Pages: 202
- ISBN: 978-83-7780-878-8
- Price: 32,60 zł

Stanisław Brejdygant
Wyzwolony i inne dramaty

- Publish year: 2013
- Pages: 297
- ISBN: 978-83-7780-822-1
- Price: 33,81 zł

(red.) Michał Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek Sokołowski
Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

- Publish year: 2014
- Pages: 285
- ISBN: 978-83-7780-855-9
- Price: 36,23 zł

Magdalena Grabowska
Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

- Publish year: 2013
- Pages: 127
- ISBN: 978-83-7780-831-3
- Price: 28,98 zł

(red.) Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Wojciech Peszyński, Wiktor Szewczak
Wybory 2011. Organizacja-Przebieg-Efekty

- Publish year: 2013
- Pages: 331
- ISBN: 978-83-7780-830-6
- Price: 36,23 zł

(red.) Bogdan Rok, Filip Wolański
Staropolski ogląd świata. Kultura staropolska - poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum

- Publish year: 2013
- Pages: 557
- ISBN: 978-83-7780-826-9
- Price: 48,30 zł

(red.) Marek Sokołowski
Nowe media i wyzwania współczesności

- Publish year: 2013
- Pages: 368
- ISBN: 978-83-7780-814-6
- Price: 38,64 zł

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 30