POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Serie wydawnicze - Seria: Nauka o Komunikowaniu

Michał Głowacki
Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne

- Publish year: 2011
- Pages: 338
- ISBN: 978-83-62363-39-1
- Price: 36,25 zł

(red.) Patrycja Dudek, Michał Kuś
Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania

- Publish year: 2010
- Pages: 366
- ISBN: 978-83-7611-628-0
- Price: 33,81 zł

(red.) Patrycja Dudek, Michał Kuś
Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości

- Publish year: 2010
- Pages: 490
- ISBN: 978-83-7611-627-3
- Price: 36,23 zł

Brak produktu

Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce

- Publish year: 2008
- Pages: 280
- ISBN: 978-83-7611-084-4
- Price: 24,15 zł

(red.) Janina Fras
Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną

- Publish year: 2007
- Pages: 471
- ISBN: 978-83-7441-904-8
- Price: 33,81 zł

Brak produktu

(red.) Janina Fras
Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – język – tekst

- Pages: 304
- ISBN: 978-83-7441-665-8
- Price: 32,60 zł

Iwona Hofman
Polityka. Media. Społeczeństwo Studia i szkice

- Pages: 250
- ISBN: 978-83-7441-750-1
- Price: 31,40 zł

Katarzyna Konarska
System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii

- Publish year: 2007
- Pages: 208
- ISBN: 978-83-7441-661-0
- Price: 26,57 zł

Michał Głowacki
MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata

- Pages: 124
- ISBN: 978-83-7441-663-4
- Price: 24,15 zł

(red.) Janina Fras
Studia nad mediami i komunikowaniem masowym Teoria – rynek – społeczeństwo

- Publish year: 2007
- Pages: 291
- ISBN: 978-83-7441-664-1
- Price: 30,19 zł

Brak produktu