POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Serie wydawnicze - Seria: Medicina Historica

Agnieszka Piasecka
Poradnictwo wolontariackie

- Data wydania: 2014
- Strony: 382
- ISBN: 978-83-7780-982-2
- Cena: 38,64 zł

(red.) Małgorzata Synowiec-Piłat, Agnieszka Olchowska-Kotala
Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane zagadnienia

- Data wydania: 2012
- Strony: 296
- ISBN: 978-83-7780-551-0
- Cena: 36,23 zł

Józef Borówka
Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym. Studium filozoficzno-historyczne

- Data wydania: 2012
- Strony: 490
- ISBN: 978-83-61186-81-6
- Cena: 42,26 zł

Jarosław Barański
Sztuka lekarska i jej dzieło. Wybór tekstów z estetyki lekarskiej

- Data wydania: 2010
- Strony: 111
- ISBN: 978-83-7611-510-8
- Cena: 26,57 zł

Katarzyna Kokot
Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945–2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska

- Data wydania: 2010
- Strony: 248
- ISBN: 978-83-7611-624-2
- Cena: 32,60 zł

Małgorzata Synowiec-Piłat
Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacja pozarządowych

- Data wydania: 2009
- Strony: 312
- ISBN: 978-83-7611-318-0
- Cena: 31,40 zł

Agnieszka Piasecka
Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny

- Data wydania: 2008
- Strony: 413
- ISBN: 978-83-7611-218-3
- Cena: 36,23 zł

Agnieszka Olchowska-Kotala
Kto i dlaczego leczy się niekonwencjonalnymi metodami terapii

- Data wydania: 2009
- Strony: 185
- ISBN: 978-83-7611-230-5
- Cena: 27,77 zł

Izabela Bernatek-Zaguła
Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej

- Data wydania: 2008
- Strony: 238
- ISBN: 978-83-7611-143-8
- Cena: 30,19 zł

(red.) Wanda Wojtkiewicz-Rok, Asiji Kovtun, Jarosław Barański
Medycyna, literatura, sztuka – przestrzenie

- Data wydania: 2009
- Strony: 112
- ISBN: 978-83-7611-178-0
- Cena: 24,15 zł

Ignacy Einhorn
Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce w latach 1921–1950

- Data wydania: 2008
- Strony: 243
- ISBN: 978-83-7441-931-4
- Cena: 30,19 zł