POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Poland–European Union–Integration

Strona: 1, 2, 3, 4, 5 z 5

(red.) Łukasz J. Pikuła
Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej TOM II

- Data wydania: 2016
- Strony: 286
- ISBN: 978-83-8019-460-1
- Cena: 36,23 zł

Joanna Marszałek-Kawa
The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union

- Data wydania: 2016
- Strony: 608
- ISBN: 978-83-8019-493-9
- Cena: 60,38 zł

(red.) Izabela Rycerska, Michał Gołoś
Polska i Chorwacja a Unia Europejska

- Data wydania: 2016
- Strony: 322
- ISBN: 978-83-8019-396-3
- Cena: 31,40 zł

Miras Daulenov
Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

- Data wydania: 2016
- Strony: 356
- ISBN: 978-83-8019-292-8
- Cena: 38,64 zł

Marcin Kleinowski
Siła państw w Unii Europejskiej. Pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej

- Data wydania: 2015
- Strony: 299
- ISBN: 978-83-8019-280-5
- Cena: 36,23 zł

Pierre Verluise
Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej

- Data wydania: 2014
- Strony: 211
- ISBN: 978-83-8019-016-0
- Cena: 31,40 zł

Jarosław Sozański
Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny

- Data wydania: 2014
- Strony: 604
- ISBN: 978-83-8019-021-4
- Cena: 41,06 zł

Jarosław Sozański
Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (po traktacie lizbońskim) – studium prawnoporównawcze

- Data wydania: 2012
- Strony: 640
- ISBN: 978-83-7780-276-2
- Cena: 48,30 zł

(red.) Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak
Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni

- Data wydania: 2012
- Strony: 887
- ISBN: 978-83-7780-468-1
- Cena: 48,30 zł

Magdalena Rudnicka
Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej

- Data wydania: 2012
- Strony: 284
- ISBN: 978-83-7780-474-2
- Cena: 28,98 zł

Karolina Julia Helnarska
Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony

- Data wydania: 2012
- Strony: 270
- ISBN: 978-83-7780-424-7
- Cena: 30,19 zł

Igor Lyubashenko
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej

- Data wydania: 2012
- Strony: 331
- ISBN: 978-83-62558-37-7
- Cena: 36,23 zł

(red.) Stanisław Konopacki
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć

- Data wydania: 2012
- Strony: 341
- ISBN: 978-83-7780-458-2
- Cena: 36,23 zł

Joanna Marszałek-Kawa, Daniel Kawa
Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej

- Data wydania: 2007
- Strony: 322
- ISBN: 978-83-7441-529-3
- Cena: 30,19 zł

Karolina Julia Helnarska
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

- Data wydania: 2012
- Strony: 181
- ISBN: 978-83-7780-350-9
- Cena: 28,98 zł

Strona: 1, 2, 3, 4, 5 z 5