POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

militarism

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 14

(red.) Zbigniew Ścibiorek
Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej (oprawa twarda)

- Data wydania: 2017
- Strony: 494
- ISBN: 978-83-8019-805-0
- Cena: 54,34 zł

(red.) Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki wyd. 2

- Data wydania: 2017
- Strony: 505
- ISBN: 978-83-8019-735-0
- Cena: 42,26 zł

Grzegorz Rydlewski
Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne (oprawa twarda)

- Data wydania: 2017
- Strony: 384
- ISBN: 978-83-8019-775-6
- Cena: 41,06 zł

Władysław Leśnikowski
Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni

- Data wydania: 2017
- Strony: 313
- ISBN: 978-83-8019-765-7
- Cena: 36,23 zł

Jerzy J. Wiatr
Tarcza i miecz. Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego

- Data wydania: 2017
- Strony: 242
- ISBN: 978-83-8019-763-3
- Cena: 38,64 zł

(red.) Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz
Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej

- Data wydania: 2017
- Strony: 218
- ISBN: 978-83-8019-739-8
- Cena: 36,23 zł

(red.) Tomasz Ambroziak, Arkadiusz Czwołek, Szymon Gajewski, Magdalena Nowak-Paralusz
Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji

- Data wydania: 2016
- Strony: 532
- ISBN: 978-83-8019-561-5
- Cena: 41,06 zł

Michał Patryk Sadłowski
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania

- Data wydania: 2017
- Strony: 151
- ISBN: 978-83-8019-611-7
- Cena: 24,15 zł

Stanisław Sumera
Mój fragment nieba

- Data wydania: 2016
- ISBN: 978-83-8019-556-1
- Cena: 33,81 zł

(red.) Zenon Trejnis, Mirosław Marciniak
Obronność państwa. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności

- Data wydania: 2016
- Strony: 264
- ISBN: 978-83-8019-539-4
- Cena: 38,64 zł

(red.) Zenon Trejnis, Mirosław Marciniak
Obronność państwa. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa i obronności

- Data wydania: 2016
- Strony: 288
- ISBN: 978-83-8019-540-0
- Cena: 38,64 zł

(red.) Natalia Gburzyńska, Joanna Rak, Marta Weltrowska
Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa

- Data wydania: 2016
- Strony: 279
- ISBN: 978-83-8019-441-0
- Cena: 36,23 zł

(red.) Tomasz Majewski, Marzena Piotrowska-Trybull, Stanisława Sirko
Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania (oprawa twarda)

- Data wydania: 2016
- Strony: 333
- ISBN: 978-93-8019-583-7
- Cena: 48,30 zł

Bogusław Pacek
Żandarmeria Wojskowa

- Data wydania: 2016
- Strony: 197
- ISBN: 978-83-8019-411-3
- Cena: 33,81 zł

Hassan Ali Jamsheer, Magdalena Pogońska-Pol
Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego

- Data wydania: 2016
- Strony: 379
- ISBN: 978-83-8019-525-7
- Cena: 38,64 zł

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 14