POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Nauki ścisłe - computer science

Strona: 1, 2, 3 z 3

Jacek Lindner
Potomkowie Kulerskiego. Prasa kujawsko-pomorska po 1989 roku

- Publish year: 2015
- Pages: 475
- ISBN: 978-83-8019-126-6
- Price: 38,64 zł

czasopismo
KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI 2014/2

- Publish year: 2014
- Pages: 239
- ISSN: 1643-6938
- Price: 30,19 zł

Kazimierz Mikulski
Technologia informacyjna wspomagająca zarządzanie kadrami. Kilka zagadnień

- Publish year: 2014
- Pages: 178
- ISBN: 978-83-7780-983-9
- Price: 19,32 zł

Marta Więckiewicz
Blog w perspektywie genologii multimedialnej

- Publish year: 2012
- Pages: 293
- ISBN: 978-83-7780-344-8
- Price: 33,81 zł

(Eds.) Erik Bratland, Dorota Siemieniecka
Young People's Digital Everyday Life and Education. New Forms of Self-formation, Learning and Digital Literacy

- Publish year: 2012
- Pages: 149
- ISBN: 978-83-7780-388-2
- Price: 26,57 zł

Małgorzata Skibińska
Umiejętności informacyjne gimnazjalistów

- Publish year: 2012
- Pages: 292
- ISBN: 978-83-7780-456-8
- Price: 33,81 zł

(red.) Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Cyberprzestrzeń i edukacja

- Publish year: 2012
- Pages: 362
- ISBN: 978-83-7780-326-4
- Price: 38,64 zł

(red.) Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Nowe media w edukacji

- Publish year: 2012
- Pages: 265
- ISBN: 978-83-7780-327-1
- Price: 33,81 zł

Agata Waszek
Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w latach 1990–2007

- Publish year: 2012
- Pages: 439
- ISBN: 978-83-7780-313-4
- Price: 38,64 zł

Michał Piotr Pręgowski
Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci

- Publish year: 2012
- Pages: 222
- ISBN: 978-83-7780-118-5
- Price: 32,60 zł

Maria Kozielska
Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych. Studia. Badania. Syntezy

- Publish year: 2011
- Pages: 335
- ISBN: 978-83-7780-072-0
- Price: 36,23 zł

Wioletta Kwiatkowska
Wykład w kształceniu na odległość

- Publish year: 2011
- Pages: 258
- ISBN: 978-83-7611-888-8
- Price: 31,40 zł

Renata Raszka
Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki

- Publish year: 2008
- Pages: 211
- ISBN: 978-83-7611-098-1
- Price: 30,19 zł

(red.) Bronisław Siemieniecki
Manipulacja media edukacja

- Publish year: 2007
- Pages: 560
- ISBN: 978-83-7441-579-8
- Price: 36,23 zł

Agnieszka Siemińska-Łosko
Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej

- Publish year: 2006
- Pages: 218
- ISBN: 83-7441-454-5, 978-83-7441-454-8
- Price: 28,98 zł

Strona: 1, 2, 3 z 3