POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania
 

(red.) Radosław Potorski

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania

36,23 zł

  • Data wydania: 2011
  • Strony: 291
  • ISBN: 978-83-7780-001-0

Na obecnym etapie rozwoju stosunków międzynarodowych bezpieczeństwo wewnętrzne przekroczyło już granice terytorialne państw narodowych. Stało się wręcz powodem tworzenia sieci powiązań odpowiedzialnych za nie właśnie podmiotów w ramach wspólnych przedsięwzięć czy całych polityk. Znaczącym przykładem takiego stanu rzeczy jest sytuacja zachodząca w Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych elementów tak postrzeganego bezpieczeństwa wewnętrznego w UE jest natomiast skuteczna współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Z zadowoleniem należy zatem przyjąć, iż temat ten stał się przedmiotem prac grupy roboczej powstałej pod kierownictwem dr. Radosława Potorskiego [...]. Prezentowana publikacja – będąca efektem prac wspomnianego zespołu – stawia sobie za cel przybliżenie potencjalnemu odbiorcy kluczowych aspektów zachodzących w ramach kooperacji policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii. W założeniu ma ona nadawać się zarówno dla praktyków, jak i studentów z zakresu prawa, nauk politycznych i studiów międzynarodowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Klimeckiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Zakupy:

Cena: 36,23

Polecamy również:

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0028/29

- Data wydania: 1999
- Strony: 12
- Cena: 1,21 zł

bp Andrzej Suski
Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny

- Data wydania: 2017
- Strony: 811
- ISBN: 978-83-8019-792-3
- Cena: 144,90 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik

- Strony: 166
- Cena: 72,45 zł