POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Nikifor słowa i inni
 

Józef Adamczyk

Nikifor słowa i inni

12,08 zł

  • Strony: 118
  • ISBN: 83-7322-188-3

I Konkurs Literacki „Nie jesteś sam” im. Janusza Żernickiego dla osób przewlekle niepełnosprawnych zamierzony był jako przedsięwzięcie regionalne. Ogromne zainteresowanie potwierdzające potrzebę jego istnienia, spowodowało „rozlanie się” idei na całą Polskę.Prace napłynęły z różnych stron kraju. Konkurs jest wynikiem wewnętrznej potrzeby: formą podziękowania tym wszystkim, którzy z chorymi mają najczęstszy kontakt, którzy niosą im pocieszenie: lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, duchownym, wszystkim ludziom o gorących sercach; tym którzy potwierdzenie swego człowieczeństwa znajdują w pomaganiu innym. Celem konkursu jest udowodnienie, że w każdym mikroregionie istnieją możliwości stworzenia pomocy osobom bezbronnym wobec zrządzeń losu pozbawiającego możliwości uczestniczenia w życiu toczącym się obok nas. Ludziom pokrzywdzonym przez los, organizatorzy Konkursu pragną uzmysłowić, że nie są wcale skazani na całkowitą bierność, że w określony sposób mogą się realizować, że nie są sami. Finał Konkursu odbył się 17 kwietnia 2002 r. Niniejsza książka prezentuje prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.

 

Zakupy:

Cena: 12,08

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł