POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Eurosamoloty Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej
 

Grzegorz Rdzanek

Eurosamoloty Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej

32,60 zł

  • Data wydania: 2007
  • Strony: 234
  • ISBN: 978-83-7441-790-7

Recenzowana praca jest pierwszym na gruncie polskim opracowaniem poświęconym współpracy zbrojeniowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i (poniekąd) procesów integracji europejskiej. Autor zdecydował się na próbę przedstawienia procesów koordynacji polityki zbrojeniowej jako - właśnie - elementu europejskich procesów integracyjnych. Jest to podejście może nie nowe, ale ważne. Pozwala spojrzeć na proces budowania wspólnej Europy z innej perspektywy. Kooperacja przemysłów obronnych zaowocowała bowiem powstaniem europejskiej myśli technologicznej. Stała się także jedną z istotnych sfer realizacji; strategii lizbońskiej i jest jednym z niewielu środków umożliwiających likwidację „luki technologicznej" pomiędzy UE a USA [...]. Niewątpliwą zaletą recenzowanej publikacji jest umiejscowienie omawianego zagadnienia w szerszym kontekście - samego procesu integracji europejskiej i budowy więzi transatlantyckich. Autor, obok prezentacji proceduralno-prawnych i organizacyjnych meandrów współpracy zbrojeniowej, stara się również przybliżyć czytelnikowi jej kontekst polityczny i ekonomiczny. [...] Osobom zafascynowanym rozwojem lotnictwa wojskowego monografia jawić się będzie jako swoisty leksykon rozwoju sił powietrznych NATO. W tym aspekcie monografia ta stanowi wypełnienie pewnej luki. Polskie opracowania naukowe i popularnonaukowe, nawet wydawane przez wydawnictwa skoncentrowane na problematyce militarnej, nie prezentowały powyższego zagadnienia. [...] Recenzowana monografia jest - w chwili obecnej - je- dyną próbą całościowego spojrzenia na proces współpracy zbrojeniowej państw europejskich.


Z recenzji wydawniczej dr. hab. Piotra Mickiewicza, prof. DSWE

Zakupy:

Cena: 32,60

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł